Menü
Kontaktné údaje zoznam želaní Hľadať
Pokyny na ochranu údajov

Pokyny na ochranu údajov

Ďalej by sme Vás chceli informovať o spracovaní osobných údajov v rámci používania našich internetových stránok.

Zodpovedný subjekt

Za tieto internetové stránky zodpovedá spoločnosť Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Ďalšie údaje o našej spoločnosti a oprávnených zástupcoch nájdete v našej tiráži.

Ktoré údaje sa spracovávajú?

Právne základy spracovania údajov

Aby sme Vám mohli našu internetovú stránku a s ňou spojené služby ponúknuť, osobné údaje spracovávame na báze nasledovných právnych základov:

 • Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
 • na plnenie zmlúv (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • na báze zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na plnenie právneho záväzku (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

V súvislosti s príslušným spracovaním prihliadame na dané abstraktnosti, takže Vy môžete nariadiť, na akej báze budú Vaše osobné údaje spracované.

Ak budú osobné údaje spracované na základe Vášho súhlasu, máte právo, súhlas u nás kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom.

Ak údaje spracujeme na báze zváženia záujmov, ako dotknutá osoba máte právo vyjadrenia nesúhlasu so zohľadnením normatívov uvedených v článku 21 GDPR spracovania osobných údajov.

Prístupové údaje

Keď navštívite naše internetové stránky, budú spracované osobné údaje a obsahy internetovej stránky sa zobrazia na Vašom koncovom zariadení.

Aby sa stránky zobrazili vo Vašom prehliadači, musí byť spracovaná IP adresa Vášho koncového zariadenia. Pribudnú ďalšie informácie o prehliadači Vášho koncového zariadenia.

My sme z dôvodu zabezpečenia právnej ochrany údajov povinní zabezpečiť tiež dôvernosť a integritu osobných údajov spracovávaných našimi IT systémami. 

Pre tento účel a na základe tohto záujmu sa na báze zváženia záujmov zaznamenávajú nasledovné údaje:

 • IP adresa vyvolávacieho počítača (maximálne na dobu 7 dní)
 • operačný systém vyvolávacieho počítača
 • verzia prehliadača vyvolávacieho počítača
 • názov vyvolaného súboru
 • dátum a presný čas vyvolania
 • prenesené množstvo údajov
 • odkazujúca URL

IP adresa sa vymaže najneskôr po 7 dňoch zo všetkých systémov použitých v súvislosti s prevádzkou týchto internetových stránok. Zo zostatkových údajov už potom nedokážeme vytvoriť údaje vzťahujúce sa na danú osobu.

Údaje sa ďalej tiež používajú na zistenie a odstránenie chýb na internetových stránkach.

Kontaktný formulár

Na našej internetovej stránke ponúkame kontaktný formulár, pomocou ktorého si môžete vyžiadať informácie o našich produktoch alebo službách, alebo môžete nadviazať všeobecný kontakt. Vaše údaje nutne potrebné na zodpovedanie dopytu sme označili ako povinné políčka. Ostatné políčka nemusíte povinne vyplniť. 

My tieto údaje potrebujeme z dôvodu spracovania Vášho dopytu a zaslania odpovede. Údaje sa spracovávajú v prípade konkrétnych dopytov pre účely plnenia zmluvy resp. začatia rokovaní o zmluve. V prípade všeobecných dopytov sa tieto spracujú na báze zváženia záujmov.

Dopyty doručené našej internetovej stránke prostredníctvom kontaktného formulára spracovávame elektronicky, a tak Vám odpovieme na Váš dopyt. V tejto súvislosti sú o obsahu Vami zaslaného formulára prípadne informované aj ďalšie osoby alebo oddelenia, resp. tretie subjekty.

Odoslanie údajov uvedených vo formulári prebieha cez internet na základe zakódovaných spojení.

Informačný bulletin 

Na našej internetovej stránke si môžete objednať tiež informačný bulletin zasielaný e-mailom. K tomu potrebujete v podstate len vlastnú e-mailovú adresu. Môžete uviesť doplňujúce údaje týkajúce sa oslovenia a mena. Toto je dobrovoľné.

Odber informačného bulletinu môžete u nás kedykoľvek zrušiť. Informačný bulletin môžete alternatívne odhlásiť prostredníctvom spojovacieho linku, ktorý nájdete v každom e-maili pre informačný bulletin.

V záujme analýzy obľúbenosti zásielok našich  informačných bulletinov a jej následnej optimalizácie si zaznamenávame otváranie e-mailov a klikanie na spojovacie linky. Vyhodnotenie je anonymné. My len sledujeme napr. počet percent príjemcov informačných bulletinov , ktorí otvorili e-mail, alebo klikli na spojovacie linky. Táto analýza používania prebieha na báze zváženia záujmov. Svoj nesúhlas s týmto spracovaním môžete vyjadriť tak, že odber informačných bulletinov odhlásite.

Webové fonty od Google

Na našich internetových stránkach používame tzv. webové fonty od Google. Pritom sa z Google serverov načítavajú typy písiem slúžiace na lepšie vytvorenie internetovej stránky. Dáta sa spracovávajú na báze zváženia záujmov, pričom my máme záujem o vypracovanie zaujímavého dizajnu internetovej stránky.

Príslušné typy písiem sa stiahnu z Google serverov, ktoré sa spravidla nachádzajú v USA. Google garantuje adekvátnu úroveň ochrany údajov (záznam do zoznamu „Privacy Shield“).

Používanie platformy YouTube a iných video-obsahov

Na našich internetových stránkach máme zakomponované aj video-obsahy takzvaných tretích služieb ako napr. platforma YouTube. Platformu YouTube ponúka ako službu Google Ireland Limited. Pri vkladaní videí YouTube sa vyvolajú servery Google, ktoré sa nachádzajú v USA. Osobné údaje na serveroch Google spracováva Google. Na základe týchto skutočností odkazujeme na pokyny o ochrane údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Údaje sa spracovávajú na báze zváženia záujmov, pričom my máme záujem o začlenenie informačných obsahov do videí na internetovej stránke.

Spoločnosť Google garantuje pri spracovávaní údajov v USA adekvátnu úroveň ochrany údajov (záznam do zoznamu „Privacy Shield“).

Funkcie na hodnotenie produktov

Ak ste si u nás vyžiadali vzorku produktu, neskôr Vám zašleme e-mail s prosbou o odovzdanie hodnotenia produktu. Pre tento účel používame službu „Trustpilot“. Trustpilot je služba z Dánska a je viazaná na právo ochrany údajov Európskej únie.

Ďalej Vám prípadne tiež ponúkame možnosť hodnotenia našich produktov priamo na našej internetovej stránke. V tomto prípade je potrebné okrem hodnotenia uviesť aj meno. Hodnotenie môže byť zverejnené na našich internetových stránkach. Na túto skutočnosť budete upozornení v súvislosti s odovzdaním hodnotenia. Spracovanie údajov prostredníctvom tejto funkcie hodnotenia sa realizuje na báze zváženia záujmov.

Používanie „ikon“ Pinterest

Na našej internetovej stránke ponúkame užívateľom možnosť zdieľania mediálnych obsahov v službe „Pinterest“. Začlenenie ikon Pinterest sa pritom realizuje cestou takzvaného „riešenia dvomi zakliknutiami“. To znamená, že servery Pinterest (v USA) budú vyvolané až vtedy, keď užívateľ klikne na príslušnú ikonu Pinterest („tlačidlo“) napr. na obrázok. Začlenenie pomocou služby Pinterest prebehne až potom vďaka funkcii „Pin it“.

Cookie

Na našich internetových stránkach používame cookie. Cookie sú malé textové informácie, ktoré sa vo Vašom počítači uložia prostredníctvom prehliadača. Cookie sú potrebné, aby na našich internetových stránkach mohli fungovať určité funkcie. 

My pritom používame dočasné cookie, ktoré sa z Vášho prehliadača po ukončení návštevy internetových stránok automaticky vymažú.

Pre iné funkcie ale tiež používane takzvané perzistentné cookie, ktoré sa po ukončení návštevy našej internetovej stránky automaticky nevymažú.

Použitie cookie môžete deaktivovať pomocou príslušných nastavení vo Vašom prehliadači. Avšak upozorňujeme, že naše internetové stránky budete potom môcť prípadne využívať len obmedzene. Používaním súborov cookie nebudú vo Vašom počítači nainštalované ani zaktivované žiadne programy ani iné aplikácie.

Použitie technicky nevyhnutne potrebných cookie („potrebné cookie“) prebieha na báze zváženia záujmov. Naším záujmom je len funkčný chod našich internetových stránok. Ostatné cookie budú použité len vtedy, ak s tým budete vopred súhlasiť.

Potrebné cookie

My používame cookie pre takzvané dočasné ovládanie. Tieto cookie automaticky vymaže Váš prehliadač po ukončení návštevy našej internetovej stránky.

Aby sa Vám mohli zobraziť informácie pre použitie cookie, a aby ste mohli udeliť súhlas, na tento účel sa taktiež používajú cookie. Toto platí aj v prípade, ak ste zvolili cookie preferencie.

Produkty na našej internetovej stránke môžete uložiť v „lístku prianí“. Aby to bolo možné, musia byť použité cookie.

Na viacerých miestach internetovej stránky používame tzv. „popup“, ktoré Vás upozornia na produkty alebo informačný bulletin. Na ovládanie týchto zobrazení a hlavne eventuálnej voľby, aby sa popup už nezobrazili, používame rovnako cookie.

Pokiaľ zaktivujete ikonu Pinterest a „zamieriť na Pinterest“, táto preferencia sa uloží v cookie.

Ďalšie cookie

Odkazy na ďalšie cookie používané na báze Vášho súhlasu nájdete v ďalších verziách týchto pokynov na ochranu údajov. Ak ďalej natrafíte na zmienku o súboroch cookie, toto sa deje na báze Vášho súhlasu, ktorý ste udelili pri návšteve našej internetovej stránky. Ak súhlas neudelíte, príslušné cookie nebudú použité a nebudú aktivované s tým spojené služby menovaného tretieho poskytovateľa služieb.

Analýza webu

Na tejto webovej stránke sa používa nástroj analýzy webu “Google Analytics”, služba, ktorú ponúka spoločnosť Google Ireland Limited. Účelom tohto použitia je „riešenie podľa potreby“ tejto internetovej stránky, ktoré sa realizuje na báze zváženia záujmov. Vďaka analýze webu môžeme okrem toho rozpoznať a odstrániť chyby internetovej stránky, napr. pomocou chybných spojovacích linkov. Google Analytics používa tzv. „cookie“. To sú textové súbory ukladané vo Vašom počítači umožňujúce analýzu Vami používanej webovej stránky. Pritom sa používajú tzv. „klientské ID“, ktoré slúžia na vytvorenie pseudonymných užívateľských profilov, ktoré spoločne zahŕňajú používanie internetových stránok prostredníctvom stolových počítačov a mobilných koncových prístrojov jedným užívateľom.

Informácie o používaní tejto webovej stránky vytvorené súbormi cookie sa spravidla prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Keďže sme na tejto internetovej stránke zaktivovali tzv. IP anonymitu, a so spoločnosťou Google uzatvorili príslušnú zmluvu o spracovávaní zákaziek, spoločnosť Google Vašu IP adresu však predtým v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Kompletná IP adresa bude na server spoločnosti Google v USA prenesená a tam skrátená len vo výnimočných prípadoch.

Spoločnosť Google v USA je certifikovaná podľa tzv. „Privacy Shield“ (záznam do zoznamu). Google garantuje adekvátnu úroveň ochrany údajov.

Spoločnosť Google Ireland Limited do tej miery uzatvorila príslušné štandardné zmluvné klauzuly na úrovni EÚ pre prípadný prenos údajov do tretích krajín ako napr. USA.     

Evidencii údajov vytvorených pomocou cookie vo vzťahu na Vaše použitie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) zo strany spoločnosti Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tým, že z linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) si stiahnete a nainštalujete príslušný prehliadavací plugin. 

Evidencii prostredníctvom funkcie Google Analytics môžete alternatívne zabrániť – hlavne v prípadoch mobilných koncových prístrojov – tým, že kliknete na nasledovný link. Potom sa zaktivuje funkcia Opt-Out-Cookie, ktorá zabráni ďalšej evidencii Vašich údajov v prípade návštevy tejto webovej stránky: Google Analytics deaktivovať

Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania funkcie Google Analytics a informácie týkajúce sa pokynov na ochranu údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy

Google Adwords, dvojité kliknutie & ďalšie sledovanie „Tracking“

Na našich internetových stránkach používame ďalšie služby Google ako Adwords a dvojité kliknutie na báze Vášho súhlasu, aby sa na našej internetovej stránke zobrazili reklamné prostriedky, resp. aby sme mohli merať úspech vlastných reklamných vydaní. Pritom sa tiež používajú cookie. Ďalšie informácie ohľadom Google Adsense a dvojitého kliknutia a možnosti vyjadrenia nesúhlasu („Opt Out“) nájdete tu.

Aby sme mohli využívanie našej internetovej stránky analyzovať aj s ohľadom na reklamné metódy, používame Tracking metódu Epro (eprofesionálne) na báze Vášho súhlasu. Tracking môžete kedykoľvek deaktivovať tu.

Používanie sociálnych pluginov na facebooku & ďalších služieb na facebooku

Na našej internetovej stránke sa prípadne používajú tzv. sociálne pluginy („pluginy”) sociálnej siete facebook.com („facebook“) na báze Vášho súhlasu. Facebook prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited.

Údaje sa pritom spracovávajú aj v USA. Spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited má do tej miery s americkou materskou spoločnosťou takzvané štandardné zmluvné EÚ klauzuly, aby mohla garantovať primeranú úroveň ochrany údajov. Vzhľadom na príslušnú judikatúru Európskeho súdneho dvora („Schrems II“) upozorňujeme na to, že v USA v zásade neexistuje žiadna adekvátna úroveň ochrany údajov a pre občanov EÚ hlavne nie sú vytvorené dostatočné možnosti právnej ochrany proti štátnym monitorovacím opatreniam.

Pluginy sú viditeľné na logu facebooku (biele „f“ na modrom podklade alebo symbol „zdvihnutého palca“) alebo sú označené dodatkom „Facebook Social Plugin”. Zoznam a dizajn sociálnych pluginov facebooku si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Ak navštívite našu webovú stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi facebooku. Obsah pluginu sa z facebooku priamo prenesie do Vášho prehliadača a z tohto sa zakomponuje do webovej stránky. My preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré facebook vyžaduje pomocou tohto pluginu, a preto Vás informujeme v súlade so stavom našich poznatkov:

Implementáciou pluginov dostane facebook informáciu, že ste otvorili našu príslušnú internetovú stránku. Ak ste prihlásení na facebooku, facebook môže návštevu priradiť na Váš facebookový účet. Ak interagujete s pluginmi, napríklad kliknete na ikonu Like, alebo odovzdáte komentár, príslušná informácia sa z Vášho prehliadača prenesie priamo na facebook a tam sa uloží. Ak nie ste členom facebooku, napriek tomu existuje možnosť, že facebook si Vašu IP adresu zistí a uloží a prípadne ďalšie údaje o Vami používanom prehliadači.

My okrem toho prípadne využívame služby facebooku, ktoré umožňujú využívanie údajov vo vzťahu na ich charakter pre optimalizované zvýraznenie reklamných prostriedkov (napr. reklamné bannery) a vyhodnotenie reklamných opatrení.

Na niektorých našich internetových stránkach napokon umožňujeme prípadné využívanie služby Facebook-Connect.

Viac informácií týkajúcich sa funkcie facebooku Social Plugins, Facebook Connect a aj informácií o využívaní údajov na reklamné účely nájdete v pokynoch na ochranu osobných údajov na facebooku: www.facebook.com/about/privacy/

Tam nájdete aj odkaz, ako môžete obmedziť alebo vylúčiť používanie Vašich údajov na reklamné účely.

Ak ste členom facebooku a neželáte si, aby facebook zhromažďoval údaje o Vašej osobe prostredníctvom našej internetovej stránky a tieto spájal s Vašimi členskými uloženými na facebooku, musíte sa, skôr ako našu stránku navštívite, z facebooku odhlásiť.

Rovnako je možné pre Váš prehliadač blokovať facebookové sociálne pluginy s Addon, napríklad pomocou „Facebook Blocker“ alebo „disconnect“.

„Bing“ Univerzálne sledovanie udalostí

My používame tzv. „Univerzálne sledovanie udalostí“ „Bing“ na báze Vášho súhlasu. Ďalšie informácie o spracovaní údajov „Bing“ pri sledovaní udalostí nájdete tu. Aplikáciu tejto metódy môžete zrušiť tu.

Účely spracovania osobných údajov

Uvedené údaje spracovávame kvôli prevádzkovaniu našej internetovej stránky a kvôli plneniu zmluvných povinností voči našim zákazníkom resp. kvôli zachovaniu našich oprávnených záujmov. 

V prípade Vašich dopytov mimo aktívneho zákazníckeho pomeru spracovávame údaje pre účely distribúcie a reklamy. S využívaním Vašich osobných údajov na reklamné účely nemusíte súhlasiť, Váš nesúhlas môžete vyjadriť kedykoľvek. 

Dobrovoľné údaje

Ak nám Vaše údaje oznámite dobrovoľne napr. prostredníctvom formulárov a tieto nie sú na plnenie našich zmluvných povinností potrebné, tieto údaje spracujeme v oprávnenom príjme, aby bolo spracovanie a použitie týchto údajov vo Vašom záujme.

Príjemca / odosielanie údajov

Údaje, ktoré nám zadáte, zásadne neodosielame tretím osobám. Vaše údaje hlavne nezasielame tretím osobám na ich reklamné účely.
My však na zabezpečenie týchto internetových stránok alebo ďalších produktov alebo služieb prípadne nasadzujeme našich poskytovateľov služieb. V tomto prípade sa môže stať, že poskytovateľ služieb získa osobné údaje. Poskytovateľov služieb si vyberáme starostlivo – hlavne s ohľadom na ochranu a bezpečnosť údajov – a z právneho hľadiska ochrany údajov prijímame všetky opatrenia pre prípustné spracovanie údajov.

Spracovanie údajov mimo Európskej únie

Pokiaľ sa osobné údaje spracovávajú mimo Európskej únie, tieto informácie nájdete v predchádzajúcom znení.

Splnomocnenec zodpovedný za ochranu údajov

Vymenovali sme splnomocnenca zodpovedného za ochranu údajov.

Kontaktné údaje splnomocnenca:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
- Splnomocnenec za ochranu údajov –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg
E-mail: datenschutz(at)queisser.de

Vaše práva v pozícii postihnutej osoby

Vy máte právo na informáciu o osobných údajoch týkajúcich sa Vašej osoby. Ak máte záujem o informáciu, kedykoľvek sa môžete na nás obrátiť. 

V prípade otázky, ktorú nám nezašlete písomne, prosíme o pochopenie, keď budeme od Vás prípadne požadovať dôkazy, prosíme o pochopenie, na základe nich zistíme, či ide o osobu, za ktorú sa vydávate.

Ďalej máte právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania, ak máte na to zákonný nárok.

Napokon máte právo na námietky voči spracovaniu v rámci zákonných predpisov. To isté sa vzťahuje na právo prenosu údajov.

Vymazanie údajov

Osobné údaje mažeme zásadne vtedy, keď neexistuje požiadavka na ďalšiu archiváciu. Požiadavka môže trvať hlavne vtedy, ak sú údaje ešte potrebné kvôli splneniu zmluvných požiadaviek, kontrole a poskytnutiu alebo odmietnutiu nárokov vyplývajúcich zo záruky. V prípade zákonných archivačných povinností, môžu byť údaje vymazané až po uplynutí príslušnej povinnosti archivovať údaje.

Právo podania sťažnosti na dozornom úrade

Nami realizované spracovanie osobných údajov môžete reklamovať na dozornom úrade ochrany osobných údajov.

Zmena týchto pokynov na ochranu údajov

Tieto pokyny na ochranu údajov prepracujeme v prípade zmien na tejto internetovej stránke alebo pri iných príležitostiach, ak to bude potrebné. Vždy aktuálnu verziu kedykoľvek nájdete na tejto internetovej stránke.

Stav: 21.02.2022