Menu
Kontaktné údaje zoznam želaní Hľadať
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

V nasledujúcej časti by sme vás chceli informovať o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s používaním našich internetových stránok.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom týchto internetových stránok je spoločnosť Queisser Pharma GmbH & Co. KG (Schleswiger Str. 74, 24941 Flensburg). Ďalšie informácie o našej spoločnosti a osobách oprávnených zastupovať ju nájdete v časti tiráž.

Ktoré údaje sa spracúvajú?

Právne dôvody spracúvania údajov

Aby sme vám mohli ponúknuť naše internetové stránky a s nimi súvisiace služby, spracúvame osobné údaje na základe nasledujúcich právnych základov:

 • Súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)
 • pri plnení zmlúv (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe zváženia záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • pri plnení právnych záväzkov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

V súvislosti s jednotlivým spracúvaním sa odvolávame na príslušnú terminológiu, takže môžete posúdiť, na akom základe osobné údaje spracúvame.

Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

Ak spracúvame údaje na základe zváženia záujmov, máte ako dotknutá osoba právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov s prihliadnutím na predpisy čl. 21 GDPR.

Prístupové údaje

Pri návšteve našich internetových stránok sa osobné údaje spracúvajú s cieľom zobraziť vám obsahy internetových stránok na vašom koncovom zariadení.

Aby sa stránky vo vašom prehliadači mohli zobraziť, musí sa IP adresa koncového zariadenia, ktoré používate, spracúvať. Spracúvajú sa aj ďalšie informácie o prehliadači vášho koncového zariadenia. 

Z hľadiska ochrany osobných údajov sme povinní zabezpečiť aj dôvernosť a integritu osobných údajov, ktoré spracúvajú naše IT systémy. 

Na tieto účely a na základe tohto záujmu sa vzhľadom na zváženie záujmov zaznamenávajú nasledujúce údaje:

 • IP adresa počítača, z ktorého sa stránka spustila (najviac na 7 dní),
 • operačný systém počítača, z ktorého sa stránka spustila,
 • verzia prehliadača, z ktorého sa stránka spustila,
 • názov zobrazeného súboru,
 • dátum a čas načítania,
 • prenesené množstvo dát,
 • odkazujúca adresa URL.

IP adresa sa najneskôr po 7 dňoch vymaže zo všetkých systémov, ktoré sa používajú v súvislosti s prevádzkou internetových stránok. Osoby viac nemôžeme identifikovať na základe zostávajúcich údajov.

Údaje sa okrem toho môžu použiť aj na zistenie a odstránenie chýb na internetových stránkach.

Kontaktný formulár

Na našich internetových stránkach ponúkame kontaktný formulár, prostredníctvom ktorého môžete požiadať o informácie o našich výrobkoch či službách alebo nás kontaktovať. Údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zodpovedanie žiadosti, sme označili ako povinné polia. Informácie v ďalších dátových poliach sú dobrovoľné. 

Tieto údaje potrebujeme na spracúvanie vašej žiadosti a poskytnutie odpovede. V prípade konkrétnej žiadosti sa údaje spracúvajú na účely plnenia zmluvy, resp. uzatvorenia zmluvy. V prípade všeobecných žiadostí sa údaje spracúvajú na základe zváženia záujmov.

Na to, aby sme mohli odpovedať na žiadosti, ktoré prichádzajú prostredníctvom kontaktného formulára na našich internetových stránkach, spracúvame ich elektronicky. V súvislosti s tým dostávajú informácie z obsahu formulára, ktorý ste nám poslali, príp. aj ďalšie osoby alebo oddelenia, príp. tretie strany.

Údaje z formulára vyplneného prostredníctvom internetu sa prenášajú prostredníctvom šifrovaných pripojení.

Newsletter 

Na našej internetovej stránke sa môžete prihlásiť k odberu e-mailového newslettra. Na tieto účely spracúvame len vašu e-mailovú adresu. Táto je však nevyhnutne potrebná aj na to, aby sme vám mohli newsletter poslať.

Z odberu newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Alternatívne nájdete v každom e-mailovom newslettri odkaz na odhlásenie.

Aby sme mohli analyzovať obľúbenosť odosielania našich newslettrov a optimalizovať ich, zaznamenávame, keď sa otvoria e-maily a klikne sa na odkazy. Vyhodnocovanie je anonymné. Vidíme teda napríklad len to, koľko percent príjemcov newslettra otvorilo e-mail a kliklo na odkaz. Táto analýza používania prebieha na základe zváženia záujmov. Toto spracúvanie môžete zrušiť tým spôsobom, že sa odhlásite z odberu newslettra.

Súbory cookie

Na našich internetových stránkach sa používajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové informácie, ktoré sa prostredníctvom vášho prehliadača ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Súbory cookie sú potrebné na to, aby sme umožnili určité funkcie našich internetových stránok. 

Používame pritom aj relačné súbory cookie, ktoré sa bezprostredne po ukončení návštevy internetových stránok automaticky vymažú z vášho prehliadača.

Pri analýze internetových stránok používame aj tzv. trvalé súbory cookie, ktoré sa nevymazávajú automaticky po ukončení návštevy našej internetovej stránky.

Máte možnosť zabrániť používaniu súborov cookie príslušnými nastaveniami vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však na to, že používanie našich internetových stránok môže byť v danom prípade možné len s obmedzeniami. Používaním súborov cookie sa vo vašom počítači neinštalujú ani nespúšťajú žiadne programy alebo iné aplikácie.

Súbory cookie sa používajú na základe zváženia záujmov. Naším záujmom je jednoduché používanie našich internetových stránok pri ich návšteve.

Analýza internetových stránok

Na tejto internetovej stránke sa používa nástroj na analýzu internetových stránok „Google Analytics“. Účelom jeho používania je úprava týchto internetových stránok v súlade s potrebami a na základe zváženia záujmov. Analýza internetových stránok nám okrem toho umožňuje rozpoznať a odstrániť chybu internetovej stránky spôsobenú napríklad chybným odkazom. Nástroj Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“. Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu vášho používania internetovej stránky. Používajú sa pritom tzv. klientské identifikátory „Client ID“, ktoré slúžia na vytvorenie pseudonymných používateľských profilov, ktoré zaznamenávajú používanie internetových stránok prostredníctvom stolových počítačov a mobilných koncových zariadení používateľom.

Informácie o vašom používaní tejto internetovej stránky vytvorené súborom cookie sa spravidla odosielajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Keďže sme na tejto internetovej stránke aktivovali anonymizáciu IP adresy a uzavreli zodpovedajúcu sprostredkovateľskú zmluvu so spoločnosťou Google, spoločnosť Google vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohody o európskom hospodárskom priestore najprv skráti. Len vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA odosiela úplná IP adresa a tam sa skracuje.

Spoločnosť Google je certifikovaná v súlade so štítom na ochranu osobných údajov, tzv. „Privacy Shield“ (zapísanie do zoznamu). Spoločnosť Google garantuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Spoločnosti Google môžete zabrániť v zbere údajov vytvorených pomocou súboru cookie a údajov vzťahujúcich sa na vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy), ako aj spracúvaniu týchto údajov službou Google, ak si na nasledujúcom odkaze (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) stiahnete a nainštalujte dostupné zásuvné moduly prehliadača. 

Alternatívne môžete – hlavne v prípade mobilných koncových zariadení – zabrániť zberu údajov nástrojom Google Analytics tak, že kliknete na nasledujúci odkaz. Uloží sa súbor opt-out cookie, ktorý zabráni zaznamenávaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky: Deaktivácia služby Google Analytics

Podrobnejšie informácie o podmienkach používania služby Google Analytics a zásadách ochrany osobných údajov nájdete na: https://policies.google.com/privacy

Internetové fonty Google Webfonts

Na našich internetových stránkach používame tzv. internetové fonty Google. Zo serverov spoločnosti Google sa pritom načítavajú typy písma, ktoré slúžia na lepšiu úpravu internetovej stránky. Údaje sa spracúvajú na základe zváženia záujmov, pričom naše záujmy spočívajú v príťažlivej úprave internetovej stránky.

Príslušné typy písma sa sťahujú zo serverov spoločnosti Google, ktoré sa spravidla nachádzajú v USA. Spoločnosť Google garantuje primeranú ochranu osobných údajov (zapísanie do zoznamu štítu na ochranu osobných údajov, tzv. „Privacy Shield“).

Google Adwords, Doubleclick a ďalšie monitorovanie

Na našich internetových stránkach používame ďalšie služby od spoločnosti Google, ako sú Adwords a Doubleclick, aby sme mohli na našej internetovej stránke zobraziť reklamné prostriedky, resp. mohli zmerať úspešnosť vynaložených vlastných výdavkov na reklamu. Naše internetové stránky sú čiastočne financované reklamou. Reklama, resp. meranie reklamy predstavuje oprávnený záujem. Ďalšie informácie o službe Google Adsense a Doublecklick a možnosti namietať („opt out“) nájdete tu.

Aby sme mohli analyzovať používanie našej internetovej stránky vzhľadom na reklamné metódy, používame monitorovaciu metódu spoločnosti Epro (eprofessional). Sledovanie môžete kedykoľvek deaktivovať tu.

Používanie služby YouTube a iných video obsahov

Do našich internetových stránok integrujeme aj video obsahy tzv. služieb tretích strán, ako napr. YouTube. Pri integrovaní videí YouTube sa aktivujú servery Google, ktoré sa nachádzajú v USA. Osobné údaje na serveroch Google spracúva spoločnosť Google. V tejto súvislosti odkazujeme na zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy

Údaje sa spracúvajú na základe zváženia záujmov, pričom naše záujmy spočívajú v integrovaní obsahov informácií vo forme videí na internetovej stránke.

Spoločnosť Google garantuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov pre spracúvanie údajov v USA (zapísanie do zoznamu štítu na ochranu osobných údajov, tzv. „Privacy Shield“).

Používanie sociálnych zásuvných modulov Facebook a ďalších služieb siete Facebook

Na našej internetovej stránke sa prípadne používajú tzv. sociálne zásuvné moduly („pluginy“) sociálnej siete facebook.com („Facebook“). Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 v USA. 

Zásuvné moduly rozpoznáte podľa loga Facebook (biele „f“ na modrom pozadí alebo znak „palec nahor“), alebo sú označené doplnkom „sociálne zásuvné moduly Facebook“. Zoznam a podobu sociálnych zásuvných modulov Facebook si môžete pozrieť tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Ak spustíte internetovú stránku našej domovskej stránky, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, vytvorí váš prehliadač priame spojenie so servermi spoločnosti Facebook. Facebook sprostredkuje obsah zásuvného modulu priamo vášmu prehliadaču a začlení ho do internetovej stránky. Preto nemáme vplyv na množstvo údajov, ktoré Facebook zbiera pomocou tohto zásuvného modulu, a preto vás informujeme v súlade s informáciami, ktorými disponujeme:

Integráciou zásuvných modulov dostáva spoločnosť Facebook informácie o tom, že ste spustili príslušnú stránku našej domovskej stránky. Ak ste prihlásený do svojho účtu Facebook, môže Facebook priradiť návštevu k vášmu účtu Facebook. Ak ste aktívny pri používaní zásuvných modulov, napríklad stlačíte tlačidlo „Like“ (páči sa mi) alebo poskytnete komentár, sprostredkuje sa príslušná informácia z vášho prehliadača priamo spoločnosti Facebook, a tam sa uloží. Aj napriek tomu, že nie ste používateľom siete Facebook, existuje možnosť, že Facebook zistí vašu IP adresu a uloží ju, a v prípade potreby aj ďalšie údaje o prehliadači, ktorý používate.

Navyše používame v danom prípade služby siete Facebook, ktoré umožňujú používanie údajov týkajúcich sa správania, na optimalizované zobrazovanie reklamných prostriedkov (napr. reklamné banery) a vyhodnocovanie reklamných akcií.

Nakoniec umožňujeme na niektorých z našich internetových stránok prípadne používanie funkcie Facebook Connect.

Viac informácií o spôsobe fungovania sociálnych zásuvných modulov Facebook, funkcie Facebook Connect a tiež informácie o spracúvaní a používaní údajov na reklamné účely nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

Nájdete tam aj informácie o tom, ako obmedziť alebo vylúčiť používanie svojich údajov na reklamné účely.

Ak ste používateľom siete Facebook a nechcete, aby spoločnosť Facebook prostredníctvom našej domovskej stránky zhromažďovala údaje o vás a spájala ich s vašimi uloženými používateľskými údajmi, musíte sa pred návštevou domovských stránok odhlásiť zo siete Facebook.

Je tiež možné zablokovať sociálne zásuvné moduly siete Facebook pomocou doplnkov pre váš prehliadač, napríklad pomocou rozšírenia „Facebook Blocker“ alebo „disconnect".

„Bing“ – univerzálne monitorovanie procesov

Používame tzv. „univerzálne monitorovanie procesov“ od spoločnosti „Bing“. Používanie tejto metódy môžete zrušiť tu.

Používanie „ikon“ siete Pinterest

Používateľom na našich internetových stránkach ponúkame možnosť šíriť mediálny obsah prostredníctvom služby „Pinterest“. Integrácia služby Pinterest sa uskutočňuje prostredníctvom tzv. „riešenia dvojitým kliknutím“. To znamená, že server spoločnosti Pinterest (v USA) sa aktivuje až vtedy, keď používateľ klikne na príslušnú ikonu služby Pinterest, napr. na obrázku. Iba potom sa môže prostredníctvom funkcie „Pin it“ zapojiť sieť Pinterest.

Hodnotiace funkcie pre výrobky

Ak ste nás požiadali o vzorku výrobku, pošleme vám s odstupom času e-mail, v ktorom vás žiadame o poskytnutie hodnotenia výrobku. Na tieto účely používame službu „Trustpilot“. Trustpilot je služba z Dánska a je viazaná zákonom o ochrane osobných údajov Európskej únie.

Okrem toho ponúkame v danom prípade aj možnosť hodnotiť naše výrobky priamo na našej internetovej stránke. Okrem hodnotenia sa vtedy musí uviesť aj meno. Hodnotenie je možné zverejniť na našich internetových stránkach. V súvislosti s poskytnutím hodnotenia vás budeme informovať. Spracúvanie údajov v súvislosti s touto hodnotiacou funkciou je založené na zvážení záujmov.

Účely spracúvania osobných údajov

Hore uvedené údaje spracúvame na účely prevádzky našej internetovej stránky, plnenia zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom, resp. ochrany našich oprávnených záujmov.

V prípade vašich žiadostí, ktoré nesúvisia s aktívnym zákazníckym vzťahom, spracúvame údaje na účely predaja a reklamy. Kedykoľvek môžete namietať proti používaniu svojich osobných údajov na reklamné účely.

Dobrovoľné informácie

Pokiaľ nám napr. prostredníctvom formulárov dobrovoľne poskytnete údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie našich zmluvných záväzkov, spracúvame tieto údaje za oprávneného predpokladu, že spracúvanie a používanie týchto údajov je vo vašom záujme.

Príjemca/prenos údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete, sa v zásade neposkytujú tretím stranám. Vaše údaje sa predovšetkým nebudú poskytovať tretím stranám na reklamné účely.

Na prevádzkovanie týchto internetových stránok alebo v súvislosti s ďalšími produktmi alebo službami však v danom prípade využívame služby poskytovateľov. V takomto prípade sa môže stať, že poskytovateľ služieb získa informácie o osobných údajoch. Svojich poskytovateľov služieb si vyberáme starostlivo – najmä pokiaľ ide o ochranu údajov a bezpečnosť údajov – a prijímame všetky právne opatrenia na ochranu osobných údajov nevyhnutné pre prípustné spracúvanie údajov.

Spracúvanie údajov mimo Európskej únie

Ak sa osobné údaje spracúvajú mimo Európskej únie, môžete sa o tom dozvedieť z predchádzajúceho výkladu.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

Vymenovali sme zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov

Môžete sa s ňou skontaktovať na nasledujúcej adrese:

Queisser Pharma GmbH & Co. KG
– Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov –
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg

Vaše práva ako práva dotknutej osoby

Máte právo na informácie o dotknutých osobných údajoch. V prípade, že potrebujete informácie, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť. 

V prípade žiadosti o informácie, ktorá nie je písomná, vás žiadame o porozumenie v prípade, že od vás budeme požadovať potvrdenie, ktoré dokazuje, že ste osobou, za ktorú sa vydávate. 

Ďalej máte právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ vám zo zákona prislúcha.

Nakoniec máte právo namietať voči spracúvaniu v rámci zákonných požiadaviek. To isté sa vzťahuje aj na právo na prenosnosť údajov.

Vymazanie údajov

Osobné údaje vymazávame zo zásady vtedy, ak neexistuje nárok na ďalšie ukladanie. Nárok vzniká hlavne vtedy, ak sú údaje navyše potrebné na plnenie zmluvných služieb a na to, aby sa mohli preskúmať, zaručiť alebo odmietnuť nároky vyplývajúce zo záruky a príp. garancie. V prípade zákonných povinností uchovávania prichádza vymazanie do úvahy až po uplynutí príslušnej povinnosti uchovávania.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte právo sťažovať sa na naše spracúvanie osobných údajov dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

Zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov prepracúvame v prípade zmien na internetovej stránke alebo v prípade iných podnetov, ktoré si to vyžadujú. Práve aktuálne znenie nájdete vždy na tejto internetovej stránke.

Stav: 25. 06. 2018